Výhody léčby

Mezi hlávní výhody biologické léčby oproti stávající terapii patří:

  • velká účinnost léčby, zlepšení prognózy a stavu pacienta
  • méně nežádoucích účinků než při běžné léčbě (např. metotrexátem), 
  • menší toxicita (škodlivost) při dlouhodobém podání než např. při kortikoidech
  • zatím žádné známky škodlivých interakcí s jinými léky

I přes nákladnost léčby jsou zde velké benefity, dlouhodobě výhodné (snížený počet hospitalizací, snížení počtu dnů v pracovní neschopnosti, menší riziko vzniku invalidity).