Základní informace

Jedná se o biotechnologicky vyráběné přípravky, které zasahují do imunitních a zánětlivých dějů při vzniku a průběhu nemoci. Podstatou je tedy cílený regulační zásah do imunitního systému organismu. Proto přesnější označení pro “biologickou léčbu” je léčba cílená. Ta se zaměřuje na zablokování jen určitých molekul a signalizačních dějů. 

I přes cíléné působení, mohou tyto látky u pacienta vyvolat alergickou reakci nebo pokles účinnosti této léčby. Jelikož pacientovo tělo (respektive jeho imunitní systém) vyhodnotí biologickou léčbu jako „látku tělu cizí“ a snaží se ji zničit. V dnešní době jsou již na trhu moderní připravky, které tyto nežádoucí účinky ve velké míře potlačují.

Vývoj jednoho léčivého přípravku trvá v průměřu okolo 15 let. Jeho distribuce a skladování musí splňovat velmi přísně stanovená kritéria. Jsme pyšní, že mnoha těchto výzkumů jsme se mohli aktivně účastnit a stále se účastníme. I Vy se můžete stát aktivní součástí, na více informací se zeptejte jednoho z našich lékařů. 

Jsme schváleným centrem pro Biologickou léčbu v revmatologii v Moravskoslezském kraji.