O nás

L.K.N. Arthrocentum s.r.o. a Vesalion s.r.o. jsou zdravotnická zařízení, která poskytují profesionální zdravotnickou péči v oborech:

 • revmatologie
 • léčba biologickou terapii v revmatologii
 • vnitřní lékařství
 • praktické lékařství
 • fyzioterapie
 • lékárenské služby

Posláním všech našich ordinací a zařízení je léčit nemocné a pomáhat jim v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Ordinace patří k největším ordinacím nejen v kraji, ale i v celé České republice, které poskytují komplexní péči v daných lékařských oborech. Jsou vybavené jak odbornými lékaři, sestrami, tak i lékařskými přístroji, což vše umožňuje poskytovat zdravotní péči na nejvyšší možné úrovni. Našim cílem je spokojený pacient, který nám bude rovnocenným partnerem. 

MUDr. Libor Novosad
MUDr. Libor Novosad

Revmatologické a interní ambulance jsou specializovaná zdravotnická zařízení, která poskytují profesionální zdravotnickou péči pro pacienty, kteří onemocněli revmatickými nebo interními nemocemi. Zdravotnická zařízení poskytují ambulantní zdravotnickou péči v celém rozsahu revmatických a interních onemocnění, včetně rehabilitace. Zdravotnická péče je poskytovaná na adrese:

 • Revmatologická a interní ambulanci v Ostravě – Moravské Ostravě, Bozděchova ulice 619/6

 • Revmatologická a interní ambulanci v Hlučíně, Na Valech 1

Ordinace praktického lékaře je zdravotnické zařízení poskytující léčebně – preventivní zdravotnickou péči pro dospělé. Zdravotnická péče je poskytována na adrese:

 • Ordinace praktického lékaře v Hlučíně, ČSA 6A


Lékárna Vesalion 
je rodinná lékárna v centru města, která poskytuje komplexní lékárenské služby a poradenství. Jsme rádi Vašimi partnery. Lékárnu najdete na adrese:

 •  Lékárna Vesalion, Bozděchova 619/6, Ostrava - Moravská Ostrava

 

    Vedoucím lékařem celého zdravotnického zařízení je MUDr. Libor Novosad, který se specializuje na léčbu revmatologických onemocnění. Medicíně se věnuje od roku 1988 (promoce LF UP). V současnosti je vedoucím lékařem celého zdravotnického zařízení a zároveň se aktivně věnuje léčbě pacientů. Jeho pracoviště uplatňuje nejnovější poznatky vědy při léčbě svých pacientů. Ordinace se stala také Centrem biologické léčby pro pacienty s těžkými revmatickými onemocněními. Aktivně se účastní výzkumu nových léků a nových léčebných postupů v revmatologii a jejich zavádění do klinické praxe. Má tým erudovaných odborníků a spolupracuje s dalšími specializovanými pracovišti.

MUDr. Libor Novosad

 • promoce na LF UP : 1988
 • atestace z vnitřního lékařství: 1991
 • atestace z revmatologie: 1994
 • licence pro sonografická vyšetření břicha, měkkých tkání, kloubů
 • člen České lékařské komory
 • člen Revmatologické společnosti

Zdravotnická zařízení mají uzavřené smlouvy se všemi zdravotnickými pojišťovnami.